Välkommen till Wäxjö Motorsällskap!


Vi är en av Växjös äldsta aktiva föreningar och organiserar det mesta inom motorsport i Växjö med omnejd. Vi hoppas ni skall hitta det ni söker hos oss och våra sektioner.

Nyheter

Wäxjö MS Nyheter


Vi gör uppehåll med "öppet hus" varje tisdagkväll på kansliet.   [2020-11-10 20:57]

På grund av Coronaläget i Kronoberg så har vi inte längre öppet hus på tisdagskvällar utan avvaktar nya besked från region Kronoberg.


Bil-O   [2020-11-01 19:11]

14/11 Ljungby, sista tävling i Bil-O syd, kontakt Gunnar Holmgren telnr 070-8791672


Resultat Regularity tävling Västgötaloppet i Vara 17/10   [2020-11-10 20:55]

17 oktober kördes Västgötaloppet i Vara
En Regularity tävling som ingår i Svenska Regularitycupen
Wäxjö MS förare Mats Andersson och kartläsaren Arne Gustafsson deltog i den 15 mil långa tävlingen med 6 st specialsträckor med över 100 hemliga tidskontroller.
Mats och Arne blev 2a endast 24 sekunder efter segrar ekipaget Roger och Rose Marie Andersson från Katrineholm MK


RB radiostyrd miniracing   [2020-11-10 20:54]

25/10 Inomhusträning i Teleborgshallen


Ralllyåkarmöte   [2020-11-01 19:02]

2/11 kl 19.00 Rallyåkarmöte, Kansliet Hammargatan 9, Växjö

SBF nytt

Rally: Mästerskapsregler 2021

Dragracing: Tävlings- och Tekniska regler 2021-2023

Inställd Isrixdag

Racing: Isrixdag 7 nov 2020

Rally: Reklam i fram- och bakruta under SM-serien 2021

SWEMO nytt

Lista över beslutat kompensationsstöd IF
Under fredagen får idrottsföreningar besked om summan av kompensationsstöd för perioden juli–s

REGISTRERA DIN EURO 4 – MC
Äger du en oregistrerad moped eller motorcykel som är typgodkänd för Euro 4 är 31 december 2020

Info till Svemos förare
Kom ihåg att betala in medlemsavgiften till klubben för 2021 för att kunna köpa 2021-års licens

Svemo skärper regelverken för att förhindra smittspridning
Smittspridningen av Coronavirus i Sverige ökar nu kraftigt. FHM och regeringen har infört och komm

Svemo Valberedning informerar angående sektioner inför 2021-2022
Den 31 december 2020 går ett antal ledamöters mandattid ut.


Kommittéer
Sportgrenar


Medlemsansökan


Befintliga medlemmar
Betala in medlemsavgiften till oss och märk inbetalningen med namn, personnummer och medlemsnummer på de som inbetalningen avser.

Nya medlemmar
Betala in medlemsavgiften till oss och märk inbetalningen med namn och personnummer på de medlemmar som inbetalningen avser. Fyll därefter i formuläret nedan. Vid familjemedlemskap skicka in en ansökan per familjemedlem och skriv Familjemedlemskap i kommentarsfältet.

Medlemsavgifter för 2021
Senior (över 19 år) 300 kr/år
Junior (under 19 år) 200 kr/år
Folkpensionärer ( över 65 år) 200 kr/år
Familj (föräldrar med barn under 19 år skrivna på samma adress) 500 kr/år

Medlemsavgifter betalas till BG 267-6385 eller via
Swish till 123 686 05 55.Ansökningsformulär


Policys

WMS Policys
Nedan återfinns länkar för nedladdning av WMS Policys.

Stadgar


Nedan följer ett utsnitt från Stadgarnas förstasida. En länk till WMS Fullständiga stadgar finns under denna text.

Stadgar

För Wäxjö Motorsällskap (WMS)
Antagna den 15 mars 2017
Fastställda av årsmötet den 15 mars 2017

STADGAR

För Wäxjö Motorsällskap (WMS).
Stiftad den 29 oktober 1937.
”Idrottens mål och riktning”

DEFINITION

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

MÅL OCH INRIKTNING

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende. Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredställelse med hänsyn till vars och ens värderingar. Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

Ändamål

Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Hemort

Föreningen har sin hemort i Växjö.


Stadgarna finns i sin helhet att ladda hem här: WMS aktuella Stadgar


Kontakta oss

Kontakta oss!


Funktion Namn Telefon E-post
Ordförande Anki Söderström 0767-66 07 66 ordf@waxjoms.se
Tf Kassör Per Järgren 0702-38 81 54 ekonomi@waxjoms.se
Ledamot Martin Wickström    
Ledamot Jacob Klason    
Ledamot Timmy Berntsson    
Ledamot Torgny Nilsson    
Ledamot Johan Svensson    
Suppleant Lars-Göran Andersson    
Suppleant Rikard Andersson    
Bil-O Rolf Linde 0706-25 00 25 bilo@waxjoms.se
Rally Linda Söderström 0705-74 90 11 rally@waxjoms.se
Karting Torgny Nilsson 070-69 843 44 karting@waxjoms.se
MC-Enduro Martin Wickström 073-437 20 11 enduro@waxjoms.se
Slotracing Per Järgren 0702-38 81 54 slotracing@waxjoms.se
Radiostyrt Per Hellquist 0700-89 77 67 rb@waxjoms.se
Racing Stefan Svensson 0708-74 91 98 racing@waxjoms.se
Drifting Sebastian Sandin 0735-20 44 13 drifting@waxjoms.se
Offroad Torbjörn Petersson 0702-93 10 93 offroad@waxjoms.se
Webmaster     webmaster@waxjoms.se
Kansli     info@waxjoms.se


Besöksadress: Hammargatan 9
Öppettider: efter överenskommelse, kontakta Kansli
Postadress: Box 202, 351 04 Växjö

Bankgiro: 267-6385e-post         facebook