Välkommen till Wäxjö Motorsällskap!


Vi är en av Växjös äldsta aktiva föreningar och organiserar det mesta inom motorsport i Växjö med omnejd. Vi hoppas ni skall hitta det ni söker hos oss och våra sektioner.

Nyheter

Wäxjö MS Nyheter


Välkomna på WMS Årsmöte 15/3 kl 18.00   [2018-02-26 20:27]

I år kör vi årsmötet åter på en vardag.
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna, efter mötet bjuds det på smörgåstårta som vanligt.

Dagordning återfinns här: Länk
Verksamhetsberättelse återfinns här: Länk


Introduktionskurs Bil-orientering 25/11 2017   [2017-11-21 00:30]

Lördag 25/11 är det gratis Introduktionskurs i Bil-orientering på WMS. Välkomna! Mer information här: Länk


Välkomna på prova-på-dag på Hagaslätt, måndag 17/4   [2017-02-19 23:32]

På måndag annandag påsk finns det möjlighet att prova på Karting och Bilorientering på Hagaslätt.
Inbjudan till Bil-Orientering här: Länk
Inbjudan till Karting här: Länk

SBF nytt

Ny medlem i SBF

Teknik: Ny utgåva av Appendix J på svenska

Skaderapport

Teknik: Uppdaterad Id handling A-5525

Rally: Uppdaterad däcklista

SWEMO nytt

Ny certifiering Skellefteå MS
Skellefteå MS endurobana Storklinta har miljöcertifierats.

Träffar Topp & Talang hösten 2018
Höstens träffar med Topp & Talang på Bosön är inbokade

Martin Holms begravning
Martin Holm begravs fredag 1 juni klockan 13:00 i Lerbäck kyrka.

Motocrossförare avliden
Under motocrosstävlingar i Hallstavik lördagen 12 maj gick en av förarna omkull och skadade sig a

Styrelseprotokoll nr 4 2018
Läs styrelsens senaste protokoll från mötet den 6 maj i Norrköping.


Kommittéer
Sportgrenar


Medlemsansökan


Befintliga medlemmar
Betala in medlemsavgiften till oss och märk inbetalningen med namn, personnummer och medlemsnummer på de som inbetalningen avser.

Nya medlemmar
Betala in medlemsavgiften till oss och märk inbetalningen med namn och personnummer på de medlemmar som inbetalningen avser. Fyll därefter i formuläret nedan. Vid familjemedlemskap skicka in en ansökan per familjemedlem och skriv Familjemedlemskap i kommentarsfältet.

Medlemsavgifter för 2017
Senior (över 19 år) 300 kr/år
Junior (under 19 år) 200 kr/år
Folkpensionärer ( över 65 år) 200 kr/år
Familj (föräldrar med barn under 19 år skrivna på samma adress) 500 kr/år

Medlemsavgifter betalas till BG 267-6385.Ansökningsformulär


Policys

WMS Policys


Droger

Här kommer du inom kort att hitta en länk till nedladdning av vår drogpolicy.

Etik

Här kommer du inom kort att hitta en länk till nedladdning av vår etikpolicy.

Jämställdhet

Här kommer du inom kort att hitta en länk till nedladdning av vår jämställdhetspolicy.

Miljö

Här kommer du inom kort att hitta en länk till nedladdning av vår miljöpolicy.

Stadgar


Nedan följer ett utsnitt från Stadgarnas förstasida. En länk till en .PDF-fil med WMS Fullständiga stadgar finns under denna text.

Stadgar

För Wäxjö Motorsällskap (WMS)
Antagna den 8/3 2008
Fastställda av årsmötet den 8/3 2008

STADGAR

För Wäxjö Motorsällskap (WMS).
Stiftad den 29 oktober 1937.
”Idrottens mål och riktning”

DEFINITION

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

MÅL OCH INRIKTNING

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende. Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredställelse med hänsyn till vars och ens värderingar. Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

Ändamål

Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Hemort

Föreningen har sin hemort i Växjö.


Stadgarna finns i sin helhet att ladda hem här: WMS aktuella Stadgar


Kontakta oss

Kontakta oss!


Funktion Namn Telefon Mobil E-post
Ordförande Anders Wiktorsson   070-543 14 13 ordf@waxjoms.se
Tf Kassör Pär Järgren     ekonomi@waxjoms.se
Ledamot Peter Kenell   0701-83 70 75 slotracing@waxjoms.se
Ledamot Joakim Carlborg     enduro@waxjoms.se
Ledamot Jacob Klason      
Ledamot Timmy Berntsson      
Suppleant Lars-Göran Andersson      
Suppleant Daniel Janen      
Bil-O Rolf Linde 0470-600 25 0706-25 00 25 bilo@waxjoms.se
Rally Linda Söderström     rally@waxjoms.se
Karting Torgny Nilsson   0730-47 76 27 karting@waxjoms.se
MC-Enduro Joakim Carlborg 0470-71 14 37 070-089 77 50 enduro@waxjoms.se
Slotracing Peter Kenell   0701-83 70 75 slotracing@waxjoms.se
Radiostyrt Per Hellquist     rb@waxjoms.se
Racing Stefan Svensson     racing@waxjoms.se
Offroad Torbjörn Petersson     offroad@waxjoms.se
Veteran Göran Pettersson      
Material Berne Sjösten      
Webmaster Peter Kenell   0701-83 70 75 webmaster@waxjoms.se
Kansli Anders Wiktorsson   070-543 14 13 info@waxjoms.se


Besöksadress: Hammargatan 9
Öppettider: efter överenskommelse, kontakta Kansli
Postadress: Box 202, 351 04 Växjö

Tel: 0730-240 999
Bankgiro: 267-6385e-post         facebook