Välkommen till Wäxjö Motorsällskap!


Vi är en av Växjös äldsta aktiva föreningar och organiserar det mesta inom motorsport i Växjö med omnejd. Vi hoppas ni skall hitta det ni söker hos oss och våra sektioner.

Nyheter

Wäxjö MS Nyheter


Årsmöte 2020   [2020-02-11 17:31]

Årsmötet sker onsdagen den 11 mars 2020 kl 18.00 i klubblokalen på Hammargatan 9. Styrelsen söker en sekreterare (2 år) och en suppleant (1 år) till styrelsen. Är du intresserad så hör av dej till info@waxjoms.se senast 1 mars. Verksamhetsberättelsen kommer att finnas här på hemsidan efter mötet.


Vill ni testa Bilorientering och Regularity? Passa på den 26/10    [2019-11-01 12:29]

Wäxjö MS anordnar prova på banor i båda disciplinerna!

Regularity växer och är oerhört stort ute i Europa. Här gäller det att följa en bana efter en Roadbook och sedan hålla varierande medelhastigheter på olika banavsnitt. Hemliga tidskontroller finns och här får man prickar för både för sen och för tidig ankomst. Endast bra byvägar både asfalt och grus. Ta gärna fram gammelbilen och lufta den.

Bilorienteringen innebär att man får en körorder och kartklipp och skall följa karträtt väg. Kontroller finns och missar man eller tar fel kontroll erhåller man prickbelastning och skall klara banan på en väl tilltagen maxtid.
26 oktober finns regularity banan på fm och Bil-O på em. Båda föregås med information hur man gör. Man hinner dessutom testa båda varianterna.
Inbjudan finns på www.bil-o.se  under Tävlingar/anmälan.


Introduktionskurs Bil-orientering 7/4 2019   [2019-03-17 22:13]

Wäxjö MS arrangerar söndagen den 7/4 introduktionskurs i Bilorientering.
Dax för alla WMS att damma av sina kartläsarkunskaper!
Vi visar en film från en bana och informerar hur Bil-O går till
Inbjudan och anmälan hittar ni här: Länk

Den 13/4 finns även möjlighet att köra Prova På bana i Ljungby. Länk

Övrig info hittar ni på www.bil-o.se

SBF nytt

Ny medlem i SBF

Folkrace: Däck

Rally: Tekniska regler Nya Grupp F 2020

Rally: Digitala lösningar och Coronasäkring

Tävlingar 2021 & 2022

SWEMO nyttKommittéer
Sportgrenar


Medlemsansökan


Befintliga medlemmar
Betala in medlemsavgiften till oss och märk inbetalningen med namn, personnummer och medlemsnummer på de som inbetalningen avser.

Nya medlemmar
Betala in medlemsavgiften till oss och märk inbetalningen med namn och personnummer på de medlemmar som inbetalningen avser. Fyll därefter i formuläret nedan. Vid familjemedlemskap skicka in en ansökan per familjemedlem och skriv Familjemedlemskap i kommentarsfältet.

Medlemsavgifter för 2019
Senior (över 19 år) 300 kr/år
Junior (under 19 år) 200 kr/år
Folkpensionärer ( över 65 år) 200 kr/år
Familj (föräldrar med barn under 19 år skrivna på samma adress) 500 kr/år

Medlemsavgifter betalas till BG 267-6385 eller via
Swish till 123 686 05 55.Ansökningsformulär


Policys

WMS Policys
Nedan återfinns länkar för nedladdning av WMS Policys.

Stadgar


Nedan följer ett utsnitt från Stadgarnas förstasida. En länk till WMS Fullständiga stadgar finns under denna text.

Stadgar

För Wäxjö Motorsällskap (WMS)
Antagna den 15 mars 2017
Fastställda av årsmötet den 15 mars 2017

STADGAR

För Wäxjö Motorsällskap (WMS).
Stiftad den 29 oktober 1937.
”Idrottens mål och riktning”

DEFINITION

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

MÅL OCH INRIKTNING

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende. Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredställelse med hänsyn till vars och ens värderingar. Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

Ändamål

Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Hemort

Föreningen har sin hemort i Växjö.


Stadgarna finns i sin helhet att ladda hem här: WMS aktuella Stadgar


Kontakta oss

Kontakta oss!


Funktion Namn Telefon E-post
Ordförande Anki Söderström 0767-66 07 66 ordf@waxjoms.se
Tf Kassör Pär Järgren 0702-38 81 54 ekonomi@waxjoms.se
Ledamot Joakim Carlborg    
Ledamot Jacob Klason    
Ledamot Timmy Berntsson    
Suppleant Lars-Göran Andersson    
Suppleant Daniel Janen    
Bil-O Rolf Linde 0706-25 00 25 bilo@waxjoms.se
Rally Linda Söderström 0705-74 90 11 rally@waxjoms.se
Karting Torgny Nilsson 0730-47 76 27 karting@waxjoms.se
MC-Enduro Joakim Carlborg 0700-89 77 50 enduro@waxjoms.se
Slotracing Per Järgren 0702-38 81 54 slotracing@waxjoms.se
Radiostyrt Per Hellquist 0700-89 77 67 rb@waxjoms.se
Racing Stefan Svensson 0708-74 91 98 racing@waxjoms.se
Drifting Sebastian Sandin 0735-20 44 13 drifting@waxjoms.se
Offroad Torbjörn Petersson 0702-93 10 93 offroad@waxjoms.se
Webmaster     webmaster@waxjoms.se
Kansli     info@waxjoms.se


Besöksadress: Hammargatan 9
Öppettider: efter överenskommelse, kontakta Kansli
Postadress: Box 202, 351 04 Växjö

Tel: 0730-240 999
Bankgiro: 267-6385e-post         facebook