För de träningar som är ”öppna för alla”, dvs Lördagar, har vi en Träningsvärdslista för merparten av årets veckor. För att säkerställa att samtliga som är uppsatta på denna Träningsvärdlista har uppmärksammat detta, så inför vi med start Lör 22 Jan, en enkel bekräftelse via nedan formulär.
Träningsvärdslistan för Jan – Feb 2023:
7 Jan      Andreas Åhm              Magnus Robertsson
14 Jan   Torbjörn Karlsson        Johan svensson
21 Jan    Fredrick Carlsson       Johnny Jönsson
28 Jan   Martin Karlsson          Joakim Lunden
4 Feb     Jonas hanel                 Peter Arnfelt
11 Feb     Wiktor Vidarsson        Henrik Karlsson
18 Feb    Rexhep Shabani         Roger Sandberg
25 Feb   Tommy Svensson      Thim svensson

Då körning utan träningsvärd ej är tillåten, måste vi vara säkra på att Träningsvärd finns på plats, så att t ex gäståkare inte rest i onödan till Tunatorp,

  • Du som är uppsatt som träningsvärd för ett visst datum gör följande:
    • Markerar/bekräftar i nedan formulär snarast när du sett Träningsvärdslistan
    • Fyller i det veckovisa formuläret för tränings-/träningsvärdsanmälan som är infört sedan en tid tillbaks. Tacksamt om du som är träningsvärd fyller i veckolistan tidigt. Veckolistan brukar publiceras senast Sön/Mån aktuell vecka.
  • Har du absolut förhinder ett visst datum, så ansvar du för att ordna ersättare.
  • De två som är uppsatta som träningsvärdar för en viss vecka, håller kontakten med varandra för att säkerställa att ni båda är medvetna om att det är er vecka!
  • Blir det ändringar, t ex att det blir arbetsdag vid ert träningsvärdstillfälle, så förväntas ni att deltaga på den arbetsdagen.

Då vi tillsammans ser till att detta fungerar, så kommer kalendern vara ”grönmarkerad” för varje träningstillfälle som omfattas av senaste Träningsvärdslistan.

Hoppas att ni inte tycker att lösningen är allför byråkratisk, utan att ni uppskattar tydligheten samt har förståelse för att ett fåtal personer ej har möjlighet att jaga och säkerställa att samtliga vet om / kan vara träningsvärdar på utsatt datum!

Nedan formulär kommer fortsättningsvis att publiceras i samband med att ny Träningsvärdslista publiceras på hemsidan.

Vid frågor/synpunkter/problem med bekräftelse kontaktas Roger Sandberg 070-0897512.