Hoppa till innehåll
Stadgar

Stadgar

För Wäxjö Motorsällskap (WMS). Stiftad den 29 oktober 1937. ”Idrottens mål och riktning”

ÄNDAMÅL

Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning.

HEMORT

Föreningen har sin hemort i Växjö.

DEFINITION

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

MÅL OCH INRIKTNING

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende. Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredställelse med hänsyn till vars och ens värderingar. Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

Stadgarna finns i sin helhet att ladda hem här: WMS aktuella Stadgar