KM 1 var tänkt att köras den 4/4 men pga den osäkra situationen med Corona-viruset så flyttar vi racet framåt i kalendern. Något nytt datum är av förklarliga skäl svårt att sätta utan vi får helt enkelt avvakta och se.