Olycksrapportering

Alla olyckstillbud som innebär avbruten träning och/eller sjukhusbesök skall rapporteras.