Styrelsen

Endurosektionens styrelse

Ordförande:

Martin Wickström mob. 073 – 437 20 11

Vice ordförande:

Joakim Carlborg  mob. 070 – 089 77 50

Sekreterare samt Kommunikationsansvarig inkl hemsida / Facebook

Roger Sandberg mob. 070 – 089 75 12

Kassör:

Peter Arvidsson mob. 070 – 636 70 86

Miljö-, tillstånds- och säkerhetsansvarig:

Per Sjödin mob. 070 – 340 53 31

Ungdomsansvarig:

Martin Karlsson 070 – 4228846

Bangruppen:

Johan Svensson mob. 070 – 826 56 97

Tävlingsgruppen:

Jimmy Kaukinen mob. 070 – 657 06 67

Har du synpunkter på hemsidan, träningstider, endurospåret m.m eller kanske vill bli en av oss kontakta då någon av personerna ovan. För att göra en ansökan om medlemsskap => klicka här