Hoppa till innehåll

Miljö

Uppdaterat: 2011-11-17

Mark-Miljöskydd

Ur Nationella tävlingsreglementet 2010-2011, Kap 13:

Miljömatta ska användas för att förhindra spill i naturen av miljöfarliga vätskor mm i samband med utövande av all motorcykel-/snöskotersport, såväl i samband med träning som vid tävling. Detta gäller alla typer av underlag och även på hårdgjort underlag av asfalt, betong etc.

Miljömatta ska vara absorberande med tät underdel. Användande av miljömatta är obligatoriskt överallt där arbete på motorcykel är tillåten enligt arrangören. Miljömattan skall ha en absorberingskapacitet på minst 1 liter och en tjocklek av minst från 5 till 7 mm.

Om mattan kastas efter användning ska detta ske i därför avsett kärl. Om miljömatta är tvättbar ska detta göras i tvätthall eller liknande med oljeavskiljare.

För alla grenar utom rundbana är minimimåttet 160 cm x 100 cm.
För speedway, långbana och gräsbana är minimimåttet 160 cm x 75 cm.
För isracing är minimimåttet 100 cm x 75 cm.
För minimoto är minimimåttet 100 cm x 80 cm.

Kompletterande regler om miljömatta och användning finns i respektive SR.

Underlåtenhet att använda miljömatta vid service i samband med och under tävling, medför uteslutning ur tävlingen.

Förare som vid träning inte använder miljömatta vid service skall av ansvarig ledare stoppas att fortsätta träningen tills miljömatta används.
2008-10-16

Wäxjö MS Enduro miljöinformation

Vid Tunatorp anläggningen finns en miljöstation som är placerad i nedre delen av depån. I miljöstationen finns det uppsamlingskärl för en del av de olika avfall som kan komma att uppstå i depån. De övriga avfall som inte passar in i någon av de nedanstående grupperna tar respektive förare med sig från Tunatorp.

 • Aluminiumburkar (Pant)
 • Batterier
 • Bensin
 • Brännbart (Ej matrester)
 • Glas
 • Glykol
 • Metall
 • Metallförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Spillolja

2007-03-07

Wäxjö MS Enduro miljöpolicy

 • Verksamheten skall utformas så att medlemmar som väljer motorsport som fritidsintresse får en bra och trevlig avkoppling med en fin gemenskap.
 • Miljöarbetet skall bedrivas så att störningar av den yttre miljön och omgivningen hålls på lägsta tänkbara nivå. Detta gäller även på den miljö vi vistas i, samt kring område. Sökandet av ständiga förbättringar ska hela tiden vara högre än den lagstiftade lag som gäller. Verksamheten skall särskilt vara observant på det ljud som frambringas på träning och tävling och skall tas i beaktning av klubben i form av ljudmätningar på träning och tävling.
 • Beslut som tas på alla nivåer, skall ses ur miljöhänsyn
 • Verksamheten skall styras av största optimala hushållning av material, energi och miljöstörande utsläpp.
 • Varje medlem eller besökande skall få den information för att kunna tillgodose det miljökrav som krävs i sitt arbete inom klubben.
 • Val av material, leverantörer och entreprenörer skall präglas av verksamhetens syn på miljömålen.
 • En öppen dialog skall föras med medlemmar, kommun och allra helst med närboende i område, om verksamhetens yttre och inre miljöpåverkan.
 

Befattningsbeskrivning för miljöombudet

 • Miljöombudet skall se till och ansvara för att utbildning och information av styrelse, medlemmar och besökande sker i den omfattning och målsättning som Wäxjö MS miljöpolicy anger i sina stadgar.
 • Miljöombudet ansvarar för att den miljöpärm som är upprättad, fortlöpande uppdateras och är klar. Informationen hämtas fortlöpande från SVEMO:s hemsida. Aven den fortlöpande informationen som kommunen tillhandahåller skall upprättas i miljöpärmen.
 • Ansvaret kan delas mellan två personer var av minst en skall ingå i styrelsen. Där ska han bevaka alla miljöaspekter och sammanställa dem i den information som SVEMO begär in.
 • Vid byte av miljöombud skall en grundlig information ges till den som är tilltänkt innan överlämnande görs. SVEMO och kommun underrättas och informeras med det nya miljöombudets namn, adress och telefonnummer.