Träningen 28 Maj var den sista träningen med fastställda träningsvärdslista.
Nästa period med fastställd träningsvärdslista påbörjas i Sept 2022.

Som vanligt gäller det att det måste finnas uppskriven träningsvärd/-ar i veckolistan på hemsidan för att träning ska få ske samt är det även fortsättningsvis Lördagar som gäller för gäståkare / personer som ej betalt träningsårsavgift.

Kalendern kommer under denna period inte hållas uppdaterad utan det är veckolistan som avgör om det är öppet för träning eller ej.

Kontakta någon i styrelsen vid eventuella frågor.