Nedan anmälningsformulär ska användas av fullbetalande medlemmar i Wäxjö MS.
Formuläret används för anmälan till träning alternativt träningsvärd, för samtliga träningstillfällen, inkl de träningar som hanteras med fastställd Träningsvärdslista, för de perioder som omfattas av fastställd träningsvärdslista  (Länk)

Bekräftelse av uppsatta träningsvärdar ska även göras i följande formulär vid publicering av Träningsvärdlista (Länk).

Fullbetalande medlem = betald årstränings- samt medlemsavgift. Dessa personer kan träna vid samtliga öppna tillfällen.
Ej fullbetalande medlemmar samt gäståkare använder ”träningspärm” för anmälan samt hantering av avgifter och är välkomna på Lördagar, förutsatt grönmarkerad kalender, se även http://www.waxjoms.se/mc/gastakare/.

OBS! Uppsatt träningsvärd är en förutsättning för att träning ska få genomföras!

  • Föranmälan är lika med inskrivning i nedan formulär (alltså INGEN pärm för fullvärdiga medlemmar)
    • OBS, Personnummer samt Svemo-id behövs för registrering hos Svemo, ej synligt på publicerad träningslista

Du som har anmält dig för träning, men inte kan komma på träningsdagen, gör en ny anmälning i nedan formulär och välj ”Avanmälan” för aktuell dag.
(Viktigt att detta sköts, då detta underlag även används för aktivitetsrapportering till IdrottOnline)
Är du uppsatt som träningsvärd men får förhinder, så ansvarar Du för att någon annan övertar det ansvaret, då det alltid måste finnas minst en träningsvärd.

Anmälan görs i nedanstående formulär: